SIRMIUM PALATIUM IMPERIALE

Na lokalitetu se danas može videti samo jedan deo imperijalnog kompleksa. Prezentovani zidovi i podovi u većem delu predstavljaju stambeni deo palate.

SIRMIUM

CARSKA PALATA

Prva sistematska arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine, sa Carskom palatom (lokalitet 1a). Lokalitet je otkriven prilikom pripreme terena za izgradnju stambene zgrade. Radovi su najpre zaustavljeni privremeno, a zatim trajno kada su otkiveni masivni zidovi, ostaci grejnog sistema i podni mozaici. Otkriće rimskog cirkusa (hipodrom kod Grka) u neposrednoj blizini palate pružio je presudne argumente da se objekat identifikuje kao carska palata.

Građevinski kompleks palata-cirkus je jedan od najvažnijih arheoloških nalazišta u Sremskoj Mitrovici. Podignut je krajem III ili početkom IV veka u jugoistočnom, elitnom delu grada, uz reku Savu. Bezbednost su mu je pružao novoizgrađeni gradski odbrambeni zid.

Carske palate u rimsko doba su imale službeni prostor za obavljanje carskih dužnosti (oficijelni deo), a takođe i privatne prostorije za stanovanje cara i njegove porodice (rezidencijalni deo). Cirkusi podignuti uz palate predstavljaju zvaničan arhitektonski sklop za ceremonijalno pokazivanje vladara svom narodu. U njima su se odvijale trke kolima (bigae, quadrigae) koje su bile najpopularniji sport u antičkom svetu. Rimski cirkusi su poznati širom carstva, a Sirmijumski cirkus je jedini koji je do sada otkriven u našoj zemlji.

Na lokalitetu se danas može videti samo jedan deo imperijalnog kompleksa. Prezentovani zidovi i podovi u većem delu predstavljaju stambeni deo palate. O luksuznoj unutrašnjoj dekoraciji svedoče fragmenti fresaka, mozaički podovi, arhitektonska dekoracija od raznovrsnog kamena koji je dopreman sa raznih strana sveta: iz Egipta, Male Azije, Grčke, Italije... Instalacije za zagrevanje toplim vazduhom otkrivene su ispod skoro svakog poda prostorija palate. O dužini nastanjivanja i čestoj upotrebi palate svedoče brojne prepravke, mozaički podovi u nekoliko nivoa i brojni arheološki nalazi.

„Doživite rimsko nasleđe na Drini i Savi – Put rimskih careva“

Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica u saradnji sa Arheološkim muzejom „Rimski Municipijum“ Skelani, Turističkom organizacijom opštine Srebrenica i Centrom za održivi razvoj i demokratiju – CORD Beograd, sprovodi projekat „Doživite rimsko nasleđe na Drini i Savi – Put rimskih careva“ finansiranog kroz IPA CBC program Srbija – BiH 2014 – 2020

Loaklitet

arheološka istraživanja Sirmijuma počela su 1957. godine

Lokalitet je otkriven prilikom pripreme terena za izgradnju stambene zgrade. Radovi su najpre zaustavljeni privremeno, a zatim trajno kada su otkiveni masivni zidovi, ostaci grejnog sistema i podni mozaici.

SIRMIUM

Današnja Sremska Mitrovica

MOZAICI

350 m² očuvanih mozaičkih površina

ZAŠTITA

Koncepcija rešenja objekta za natkrivanje

Carska palata Hipokaust

Animacija

Najznačajniji arheološki lokalitet u Srbiji

Sedište Rimske imperije